cropped-Botanika-logo-White.png

Reger & villkor

Regler och villkor för hotell botanika

 

Bokning och bekräftelse

En bokning är bindande så snart den har bekräftats och gästen har fått ett bokningsnummer. Detta kan ges muntligt, skriftligt eller digitalt. Vid bokning online skickas ett bekräftelsemeddelande, men om ingen bekräftelse tillhandahålls, måste gästen meddela hotellet omedelbart. Vid mottagandet av bokningsbekräftelsen måste gästen kontrollera att alla detaljer är korrekta. Det är gästens ansvar att informationen i bokningsbekräftelsen är korrekt. Botanika reserverar sig för eventuella förklaringsfel.

 

Samtycke till sekretesspolicy

Genom att ha en gästbok en övernattning eller köpa ett presentkort och skicka personlig information till Botanika, samtycker gästen till Botanikas integritetspolicy och webbplatsvillkor. Gästerna kan återkalla sitt samtycke när som helst, gästerna bör dock vara medvetna om att återkallande av samtycke inte påverkar aktiviteter som kan göras utan samtycke (t.ex. att tillhandahålla tjänster som gäster har beställt). Detta kan leda till att tjänsterna inte fungerar som avsedda eller att Botanika inte kan tillhandahålla dem.

Om det avbryts på grund av återkallande av samtycke gäller redan bekräftade avbokningsregler.

 

Hotellets åtaganden

Vid eventuella klagomål måste gästen meddela receptionen omedelbart. Om Botanika inte kan tillhandahålla ett rum som matchar gästens bokningsbekräftelse, har gästen rätt till ett motsvarande eller bättre rum på hotellet eller på ett annat hotell med liknande standard utan extra kostnad.

 

Garanterad bokning

Alla bokningar måste garanteras med giltigt kreditkort. Bokningar som inte återbetalas garanteras när bokningen har betalats i sin helhet. Om bokningen inte garanteras förbehåller sig Botanika rätten att avboka utan att informera gästen.

 

Avbokning

Möjligheten att avboka eller omboka beror på villkoren för det valda prisintervallet vid bokningstillfället. Gästen ansvarar för att läsa prisbeskrivningen som gäller för den aktuella bokningen. Enskilda bokningar som görs till flexibelt pris kan avbokas gratis till 12.00 samma dag som ankomstdagen. Avbokning senare än 12.00 debiteras vid den första nattavgiften (kreditkort som används för garanti debiteras sedan automatiskt). Vid icke-ankomst anses bokningen vara avbruten 08:00 dagen efter det bokade ankomstdatum. Icke-återbetalningsbara bokningar kan avbokas men återbetalas inte, och bokningen kan inte heller flyttas fram i tid.

Vid avbokning måste gästen få ett avbokningsnummer som bekräftelse på att en korrekt avbokning har gjorts.

 

Tidig avresa

Om ett rum har bokats under en viss tid, men gästerna avgår före denna tid, måste det meddelas Botanika senast kl 18:00 dagen före avresan. Om detta inte görs kan gästen betala samma ersättning som för sen avbokning.

 

Ändra bokningar

Om inte annat anges i prisbeskrivningen kan bokningen ändras till 18:00 dagen före ankomst. I händelse av ändringar i datum och / eller bokningslängd eller antal personer, kommer priset också att justeras till det aktuella priset. Det är förbjudet att överföra en bokning till en annan person eller låta en annan person stanna på hotellrummet utan hotellets samtycke. Icke-återbetalningsbara bokningar kan inte ändras.

 

Betalning

Icke-återbetalningsbara bokningar debiteras 100% inom 24 timmar efter bokningen. För andra individuella bokningar förbehåller sig Botanika rätten att förhandsgodkänna ett belopp som är lika med 100% av bokningens värde när tidsfristen för gratis avbokning löper ut. Om ett ogiltigt kort eller kort med otillräckliga medel används för att garantera eller betala bokningen förbehåller sig Botanika rätten att avboka dessa bokningar. Botanika är ett kontantfritt hotell och accepterar inte kontantbetalningar.

 

Ankomst och avresa

Gästerna har tillgång till bokade hotellrum från 15:00. Utcheckning måste vara senast 11:00, såvida inget annat anges i prisbeskrivningen.

 

Användning av hotellrum

Mindreåriga under 18 år kan inte bo på Botanika utan en vuxen närvarande. Antalet gäster i rummet får inte överstiga antalet personer som har bokat rummet. Gästerna får inte använda hotellrummet för annat än boende. Gäster under 18 år kan inte stanna i våra sovsalar om inte en del av en grupp som har bokat hela studentrummet när de åtföljs av en vuxen över 18 år.

 

Rökning

Rökning är inte tillåten i Botanikas lokaler. Gäster som bryter mot detta kan ersätta hotellet för städkostnader.

 

Husdjur

En extra avgift tilläggs för att ta med husdjur och gästen måste informera Botanika vid bokningstillfället om de planerar att ta med husdjur. Husdjur är inte tillåtna i rummet såvida de inte anges i bokningen.

 

Bagage

Hos Botanika kan du hyra bagage lådor.

 

Skadestånd

Botanikas gäster är ansvariga för skador orsakade av gästen själv eller hans besökare på hotellet. Om gästen eller gästens besökare orsakade sådana skador eller störningar under sin vistelse på hotellet att det kommer att påverka den framtida inkomstbortfallet, ansvarar gästen för eventuella kompensationer.

 

Säkerhet

Hotellrumsdörren har detaljerad säkerhetsinformation. Det är gästens skyldighet att personligen uppmärksamma var nödutgångar, larmknappar och brandsläckare finns. Om du vill ha mer information om Botanikas brandskydd, vänligen kontakta receptionen om du är på plats eller per post.

 

Force majeure

Strejker, lockouts, bränder, explosioner, krig eller liknande krigsförhållanden, betydande begränsningar för leveranser eller andra omständigheter utanför Botanikas kontroll ger Botanika rätten att avboka bokningen utan skyldighet att betala skadestånd.

 

Tvistlösning

Tvister som orsakas av eller uppstår i samband med detta avtal ska lösas vid den svenska domstolen. Botanika är medlem i Visita och har åtagit sig att följa beslut som fattas av Visitas ansvarskommitté. Om Botanika inte accepterar ett klagomål från en gäst, kan tvisten prövas av General Complaints Board (ARN).

 

Generellt

För frågor angående bokningsregler och villkor, kontakta Botanika:

info@hotellbotanika.se

sv_SESvenska